Pegada de carteles

Comunicados Eventos Galería de fotos

 

Anit va començar la campanya per a les eleccions municipals i autonòmiques. Des de la pegada del primer cartell fins a l’últim acte de campanya, posarem tota l’obstinació a presentar-li a la ciutadania les nostres propostes de programa per a, amb la nostra força per a transformar, poder col·laborar amb l’objectiu d’aconseguir millorar Xábia.
——
Anoche comenzó la campaña para las elecciones municipales y autonómicas. Desde la pegada del primer cartel hasta el último acto de campaña, vamos a poner todo el empeño en presentarle a la ciudadanía nuestras propuestas de programa para, con nuestra fuerza para transformar, poder colaborar con el objetivo de conseguir mejorar Xàbia.
——
Last night the campaign for the municipal and regional elections began. From the pasting of the first poster to the last act of the campaign, we are going to make every effort to present our program proposals to the public so that, with our strength to transform, we can collaborate with the objective of improving Xàbia.